ŞEMDİNLİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ'NİN
2016 YILI II. OLAĞAN TOPLANTI DUYURUSU
 
 
TOPLANTI TARİHİ          : 24.11.2016
 
TOPLANTI SAATİ            : 14:00
 
TOPLANTI YERİ               :  Halk Eğitim Müdürlüğü  
 
TOPLANTI GÜNDEMİ     :
 
 1. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yoklama,
   
 2. Birlik Tüzüğünün 25. maddesine göre Birlik Bütçesinin Kabulü
   
 3. 2017-2019 Yılları Yatırım plânı ve çalışma programı Kabulü
   
 4. Ulaşan ve Yufkalı Köylerinin Birlik Tüzüğünün 35'inci maddesine göre Birliğe üye taleplerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
   
 5. Muhtarlıkların Birliğe ödemesi gereken payın maktu oranda tespit edilmesi,
   
 6. Özel ve münferit işler için iş makine taleplerinde saatlik ücretin belirlenmesi,
   
 7. Mülkiyeti Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 105- 153ada/ parsel üzerinde 39 Yıllığına Yap- İşlet- Devret Modeli ile Çağlayan Eğitim Kurumları tarafından inşa edilen binanın İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisi,
   
 8. Büroda yada gerektiğinde yapılan işleri yerinde kontrol etmek üzere hizmet akdi ile daimi olarak istihdam edilen personelin 5355 Sayılı Kanun ile Belediye Kanuna göre Meclise bilgi verilmesi,
   
   
              Şemdinli Köylere Hizmet Götürme Birliğin 2016 yılı II. Olağan toplantısı yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate yapılacaktır.
   
              Birlik Meclis üyeleri olan 22 köy muhtarı ve 4 İl Genel Meclis üyesinin yukarıda belirtilen toplantıya katılmaları önemle duyurulur.
   
   
   
   
                                                                                                           
                                                                                                                  Murat ÖZTÜRK
                                                                                                              Şemdinli Kaymakamı
 

İBRAHİM-CAN 

Şemdinli Kaymakamlığı Bilgi İşlem Şefliği Tarafından Yapılmıştır.  
www.semdinli.gov.tr
TEL: 0438 411 22 00